Melding for vurdering av konsesjonsplikt
Skal du benytte tjenesten på vegne av deg velg Privatperson, for å bruke tjenesten på vegne av en virksomhet velger du Virksomhet.